O Centru za pružanje pravne pomoći

Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije Transparency Internationala Bosne i Hercegovine (ALAC) osnovan je krajem 2003. godine i usmjeren je na pružanje besplatne pravne pomoći građanima i pravnim licima.

Cilj Centra je dati praktične i korisne pravne pravne savjete svim licima koja nam se obrate, ali i pratiti rad nadležnih institucija, naročito u slučajevima što se odnose na korupciju. Na ovaj način javnosti se žele predočiti alternativni načini borbe protiv korupcije i sva pravna sredstva koja im stoje na raspolaganju. Aktivnim praćenjem rada postupajućih organa ne dopušta se da eventualno protivpravno i samovoljno ponašanje prođe neopaženo.

Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije radi i na iznalaženju odgovarajućih institucionalnih reformi i kvalitetnijih zakonskih rješenja u oblasti antikorupcije politike, sarađujući sa predstavnicima vlasti, ali imajuću prevashodno u vidu primjedbe i prijedloge na rad institucija koje mu građani svakodnevno šalju.

Više o postupku za pružanje pravne pomoći možete pročitati ovdje.