Prijava korupcije

Prije nego što pošaljete svoju prijavu

  1. Budite precizni u vezi sadržaja vaše prijave i svih činjenica.
  2. Ukoliko ste već slali prijavu nekim javnim organima, navedite to.
  3. Provjerite sve uslove koji se tiču privatnosti i kako se vaša prijava tretira.
  4. Upoznajte se sa načinom na koji će se postupati sa vašom prijavom i kakav rezultat možete očekivati.

Trebate pomoć? 0800 55555 besplatna linija

Centar za pružanje pravne pomoći - ALAC

Besplatnu info liniju 0800 55555 Centra za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije Transparency International Bosne i Hercegovine (ALAC - Advocacy and Legal Advice Centre) možete pozvati svakim radnim danom u periodu od 08-16h

Podnosioci koji žele ostati anonimni ne moraju unositi lične podatke, osim obaveznih podataka za kontakt radi obavještvanja o statusu prijave te podatka označenih *. Za potrebe slanja prijave može da se kreira nova elektronska adresa koja će služiti samo za tu potrebu.

Dodatni dokumenti

Ukoliko posjedujte dokumenta za koja smatrate da dokazuju vaše tvrdnje ili mislite da mogu pomoći kod utvrđivanja činjenica vezane za slučaj o kom prijavljujete, molimo vas da ih prikačite uz svoju prijavu.
Zbog ograničenog prostora savjetujemo da se proslijede samo dokumenti vezani za predmet prijave. Ukoliko je potrebno, dodatne dokumente možete proslijediti putem elektronske pošte: centar (a) ti-bih.org.

Dozvoljeni tipovi datoteka *.pdf *.jpg *.png *.xls
Najveća veličina datoteke 2048 KB

    Prije nego što pošaljete svoju prijavu, molimo vas da potvrdite svoju saglasnost sa njenim sadržajem: