Kontakt

Sjedište

Adresa: Krfska 64e, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 224 520, +387 51 224 521
Finansije: +387 51 216 928
Fax: +387 51 216-369
Email: info@ti-bih.org

Ispostava

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 9/1, 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 220 049
Fax: +387 33 220 047

Radno vrijeme

Radnim danima od 08:00 do 16:00