Politika zaštite privatnosti

Za Udruženje za borbu protiv korupcije “Transparency International” u Bosni i Hercegovini obrada ličnih podataka, zaštita privatnosti i zaštita podataka korisnika naših internet stranica su od izuzetnog značaja.

Politika zaštite privatnosti služi kako bi korisnici bili obaviješteni o praksi u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i otkrivanjem podataka koje dostavljaju prilikom pristupanja internet sajtu „prijavikorupciju.org“.

Molimo korisnike da pažljivo pročitaju i upoznaju se sa pravilima iste, jer bilo kakvo korišćenje ove internet stranice podrazumijeva prihvatanje uslova navedenih u ovom dokumentu. Pristupanjem ovom internet sajtu potvrđujete da ste saglasni sa obavezujućim karakterom ove Politike zaštite privatnosti i dajete pristanak da se podaci o Vama prikupljaju, koriste i otkrivaju u skladu sa ovom Politikom zaštite privatnosti.

Način prikupljanja informacija

Podaci se prikupljaju direktno kada se isti dostave ili automatski prilikom korišćenja sajta. Prikupljaju se samo oni lični podaci koje korisnici dobrovoljno dostave ili oni koji su neophodni za pružanje usluga. Korisnici nisu dužni da dostavljaju ikakve lične podatke. Direktne lične informacije kao što su ime, prezime, e-mail adresa i slično prikupljaju se samo ukoliko nam ih korisnici dostave.

Informacije koje možemo da prikupljamo i obrađujemo

Informacije koje mogu da se prikupljaju i obrađuju su sledeće:

Lični podaci

Lični podaci koji se prikupljaju na sajtu ili putem sajta mogu da obuhvate informacije koje korisnik navede:

Automatsko prikupljanje podataka

Automatski, prilikom korišćenja sajta, mogu se prikupljati podaci koji uključuju detalje o korišćenju, IP adrese i informacije prikupljene putem kolačića, i druge tehnologije za praćenje. Pristupanjem sajtu korisnik se saglašava da se mogu automatski prikupljati i obrađivati navedeni podaci.

Informacije koji se mogu prikupljati automatski prilikom pristupanja sajtu, pretraživanja sajta i aktivni na sajtu, su određene informacije o korisničkoj opremi, aktivnostima i obrascima pretraživanja, uključujući i:

Informacije koje se automatski prikupljaju predstavljaju statističke podatke. Oni pomažu poboljšanju sajta i pružanju bolje i personalizovane usluge jer omogućuju procjenu broja korisnika i njihove obrasce korišćenja sajta.

Kako koristimo Vaše informacije

Prikupljene ili dostavljene informacije, uključujući i lične podatke, koristimo:

Obezbjeđenje sigurnosti Vaših ličnih informacija i drugih podataka

TI BIH preduzima sve potrebne mjere kako bi korisničke lične informacije bile sigurne. U tom cilju, samo ovlašćeni zaposleni i kompanija koja je pružalac usluga, a koji su svi obavezni da čuvaju povjerljive informacije, imaju pristup ličnim podacima korisnika.

Otkrivanje informacija

TI BIH nikada neće dijeliti lične podatke korisnika sa trećim licima, osim ukoliko korisnici nisu dali dopuštenje za to.

TI BIH može otkrivati prikupljene informacije o korisnicima, kao i informacije koje ne identifikuju pojedinca, bez ograničenja. TI BIH može otkriti lične podatke koje prikuplja, ili ih korisnici dostave kao što je navedeno u ovoj Politici o privatnosti:

Pored toga, TI BIH može otkriti lične informacije korisnika ukoliko je dužan da ih otkrije ili podijeli da bi ispunio svoju zakonsku obavezu (na primjer ako za to dobije sudski nalog).

Izmjene naše Politike zaštite privatnosti

TI BIH zadržava pravo da vrši izmjene ove Politike zaštite informacija, bez prethodne najave. Stoga, molimo Vas da sledeći put kada posjetite naš sajt, ponovo provjerite uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promjenama do kojih je došlo. Sve informacije o izmjenama u našoj Politici zaštite privatnosti ćemo objaviti na ovoj stranici.