Zašto prijaviti korupciju?

Ponedjeljak, 31.01.2022.

Zamislimo doktora, ekonomistu, arhitektu, bankara, farmaceuta, profesora, vozača... koji su do svojih zvanja došli ubrzanim putem, sa diplomama upitne valjanosti i bez dokaza o stručnosti. Da li bi takvoj osobi dopustili da odlučuje o vašem zdravlju, gradi stambeni prostor, školuje dijete ili jednostavno vozi vas svaki dan u gradskom saobraćaju na posao?

Korupcija nije nešto što pojedinac čini svaki dan – u većini slučajeva koruptivne radnje se vrše onoliko puta koliko je potrebno da bi se ostvario određeni cilj. Međutim, te radnje pokreću niz drugih radnji koji dugoročno ostavljaju trajne negativne posljedice na pojedinca i društvo.

Zamislimo doktora, ekonomistu, arhitektu, bankara, farmaceuta, profesora, vozača... koji su do svojih zvanja došli ubrzanim putem, sa diplomama upitne valjanosti i bez dokaza o stručnosti. Da li bi takvoj osobi dopustili da odlučuje o vašem zdravlju, gradi stambeni prostor, školuje dijete ili jednostavno vozi vas svaki dan u gradskom saobraćaju na posao?

Naravno da ne bi!

Jedini način da se ove pojave iskorijene je da budemo svjesni činjenice da korupcija sasvim sigurno donosi budućnost koja je destruktivna za društvo ali i pojedince. Iz tog razloga se nadležni organi oslanjanju na savjest ali i hrabrost pojedinaca da prijave koruptivne radnje koje uoče u svojoj okolini.

Svaka takva prijava smanjuje broj nestručnih doktora, ekonomista, arhitekata, bankara, farmaceuta, vozača i profesora sa početka priče. Svaka prijava također osigurava fer poslovanje, neometano odvijanje demokratskih procesa, poboljšava zdravstvene usluge za građane, unaprjeđuje obrazovni sistem, osigurava pravdu u sudskim procesima, a građanima omogućava ostvarivanje njihovih prava.

Za prijavu korupcije je potrebna hrabrost, a hrabrost je izbor. Upravo tvoj izbor poništava dugoročne negativne destruktivne posljedice korupcije.

Anonimno i sigurno skreni pažnju na koruptivne radnje iz svog okruženja:

☎️ Pozovi besplatnu info liniju 0800 55555

📨 Pošalji prijavu na centar@ti-bih.org

🌐 Posjeti prijavikorupciju.org