TI BiH: Nove afere u pravosuđu produbljuju nepovjerenje javnosti

Utorak, 21.09.2021.

Nije dobra praksa da VSTS ne dopušta da se objavi odluka Drugostepene disciplinske komisije u postupku protiv Gordane Tadić sve dok stranke u postupku ne dobiju pisani otpravak odluke. Takođe, snimak razgovora prema kojem se glavna tužiteljica Tadić sastaje sa direktorom OBA-e, dok se protiv njega vodi istraga, produbljuje nepovjerenje javnosti u Tužilaštvo BiH i OBA-u.

Banja Luka, 21. septembar 2021. – Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) smatra da nije dobra praksa da Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) ne dopušta da se javnosti objavi odluka Drugostepene disciplinske komisije u postupku protiv Gordane Tadić sve dok stranke u postupku ne dobiju pisani otpravak odluke. Prvostepena disciplinska komisija je glavnoj tužiteljici Tužilaštva BiH izrekla disciplinsku mjeru premještenje sa mjesta glavne tužiteljice na mjesto tužiteljice i postoji interes javnosti da zna da li je odluku potvrdila i drugostepena disciplinska komisija.

TI BiH upozorava da disciplinske postupke protiv sudija i tužilaca inače karakteriše netransparentnost u vidu anonimiziranja odluka kojima se izriču javne opomene, te da javnost ima interes da bude obaviještena o svim fazama u postupcima koji se vode protiv najviših pravosudnih funkcionera. Posebno onda kada se izriču disciplinske mjere kao što su premještanje ili razrješenje od dužnosti. Najnoviji slučaj u kojem VSTS izričito zabranjuje da se odluka objavi, dok pisani otpravak ne bude dostavljen strankama u postupku, samo potvrđuje da je neophodno mijenjati propise o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca kako bi se garantovala transparentnost postupka i javnost rada.

TI BiH podsjeća i da se ovo sve dešava dok u javnosti kruži snimak, a iz kojeg proizlazi da se glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, sastajala sa direktorom Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA), Osmanom Mehmedagićem, u vrijeme dok je ovo Tužilaštvo provodilo istražne radnje u vezi sa njegovom diplomom, što samo produbljuje nepovjerenje javnosti u agencije za sprovođenje zakona. Niko ne bi smio koristiti funkciju koju obavlja, kako bi vršio uticaj na organe gonjenja, niti je preporučljivo da se glavna tužiteljica sastaje sa visokim funkcionerima dok se protiv njih vodi istraga.