Ombudsman reagovao zbog kažnjavanja radnika UIO koji je prijavio korupciju: APIK mora zaštititi Emira Mešića

Petak, 13.08.2021.

TI BiH je od početka upozoravao da UIO ne može da dokaže da bi Mešić bio kažnjen i da nije prijavio korupciju posebno zbog toga što je jedan od dva disciplinska postupka pokrenut jer je javno progovorio o milionskom kriminalu u toj instituciji.

Ombudsman za ljudska prava BIH upozorio je da Uprava za indirektno oporezivanje BIH nije dokazala da bi njen zaposlenik Emir Mešić bio izložen disciplinskom progonu i da nije prijavio korupciju i naložio Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) da reaguje. Odluka Ombudsmana uslijedila je nakon žalbe koju je podnio Transparency International u BIH (TI BiH) jer APIK odbija da interveniše u ovom slučaju i zaštiti Mešića koji ima status „zaštićenog prijavioca korupcije“.

Protiv njega su ekspresno pokrenuta dva disciplinska postupka čim je progovorio o malverzacijama sa naplatom parkinga na carinskim terminalima, a APIK nije preduzeo mjere iz svoje nadležnosti da ga zaštiti, odnosno zatraži otklanjanje „štetnih radnji“ koje su prema njemu preduzete. U APIK-u uporno tvrde da on nije trebao o tome govoriti u javnosti i da zaštićeni prijavitelj korupcije „nije aboliran od punog uvažavanja i striktnog držanja radnih procedura“.

U tom smislu disciplinski postupak sam po sebi može biti štetna radnja a i ne mora, naveo je direktor APIK-a u odgovoru Ombudsmanu Iako zakon predviđa i mogućnosti „prijave korupcije javnosti“ jer Tužilaštvo po njegovoj prijavi nije uradilo ništa.

TI BiH je od početka upozoravao da UIO ne može da dokaže da bi Mešić bio kažnjen i da nije prijavio korupciju posebno zbog toga što je jedan od dva disciplinska postupka pokrenut jer je javno progovorio o milionskom kriminalu u toj instituciji. To zaključuje i Ombudsman uz podsjećanje da zakon jasno kaže da je u ovakvim slučajevima teret dokazivanja na poslodavcu.

-S tim u vezi, nije jasno na koji način je rukovodilac UIO BIH dokazao da bi ista štetna radnja (disciplinski postupak) prema prijaviocu korupcije bila poduzeta i da nije podnio prijavu korupcije, navodi Ombudsman koji je u preporuci naložio direktoru APIK-a da ponovo razmotri okolnosti pozivanja Mešića na disciplinski postupak zbog javnog istupa u medijima.

APIK godinama izbjegava da u ovakvim slučajevima zaštiti zviždače i pravda se nalazima inspekcije koja u disciplinskim postupcima ne nalazi propuste. Ipak je Ombudsman u preporuci jasno rekao da inspektorat nije nadležan da utvrđuje opravdanost zahtjeva da se zaštite lica koja prijavljuju korupciju i da je to isključiva nadležnost APIK-a koji u slučaju Mešića tu nadležnost nije iskoristio.

Odluka Ombudsmana značajna je i zbog drugih predmeta u kojima su zviždači trpe odmazdu jer prijavljuju korupciju a APIK odbija da ih zaštiti. Emir Mešić u reakciji na odluku Ombudsmana kaže da se ovakvim pristupom šalje loša poruka svakom ko u budućnosti namjeravaju da prijave korupciju jer ga od odmazde nema ko zaštititi.

Jako sam ljut i ogorčen na rad APIK-a, prepuštaju uzbunjivače onima koji su prijavljeni i koji rade krivična djela. Ne ispunjavaju svoju zakonom predviđenu obavezu borbe protiv korupcije. Tužiću ih, pa barem do Evropskog suda za ljudska prava išli“, rekao je Mešić.

Mešić je uz pomoć TI BiH pokrenuo dva sudska procesa protiv UIO BIH zbog diskriminacije i zaštite prava iz radnog odnosa.