Kako TI BiH postupa nakon prijave korupcije?

Ponedjeljak, 31.01.2022.

Svaka prijava koja je zasnovana i utemeljena je osnov za djelovanje nadležnih organa a Transparency International u BiH je posrednik između građana koji prijavljuju korupciju i organa u čijoj nadležnosti je da djeluju po tim prijavama.

Korupcija se uglavnom oslanja na neznanje građana i ukorijenjenu misao da ju je skoro nemoguće spriječiti. Činjenice i iskustvo iz drugih zemalja nam govore suprotno: koruptivne radnje se mogu spriječiti, a korupcija suzbiti djelovanjem nadležnih organa, ali je za to neophodna prijava.

Nadležni organi djeluju na osnovu svake prijave koja je zasnovana i utemeljena. Transparency International u BiH je posrednik između građana koji prijavljuju korupciju i organa u čijoj nadležnosti je da djeluju po tim prijavama.

TI BiH garantuje:

Šta nakon prijave?

Kada Transparency International u BiH zaprimi tvoju prijavu, ona prolazi proces provjere utemeljenosti i opravdanosti u Centru za besplatnu pravnu pomoć građanima te se prosleđuje nadležnim organima na postupanje. Važno je napomenuti da TI BiH nije institucija vlasti te nema nadležnost da donosi ili poništava sudske odluke, niti da sprovodi zakone već kao nevladina organizacija nastoji djelovati kao korektiv vlasti i zastupnik interesa građana u zaštiti sopstvenih prava.

Pravni zastupnici Centra za pružanje besplatne pravne pomoći ne mogu pred nadležnim organima zastupati osobe koje prijave korupciju, ili im preporučiti advokata/punomoćnika koji će ih zastupati, ali mogu za njih sastaviti različite podneske (žalbe, krivične prijave, tužbe, i sl.) i dati im pravni savjet. TI BiH stoji na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice u vezi sa prijavama korupcije nudeći zaštitu, sigurnost i anonimnosti osobama koje prijavljuju korupciju.

Hrabrost je izbor, učini ga danas! Prijavi korupciju:

☎️ Pozovi besplatnu info liniju 0800 55555

📨 Pošalji prijavu na centar@ti-bih.org

🌐 Posjeti prijavikorupciju.org