Kako prepoznati korupciju?

Ponedjeljak, 31.01.2022.

Ključna stvar u borbi protiv korupcije je pravovremeno djelovanje odnosno iskorjenjivanje korupcije na vrijeme, što je moguće tek uz prijavljivanje. Međutim, kako možemo znati da je korupcija prisutna?

Općenito, korupcija predstavlja zloupotrebu javnog položaja radi lične koristi. Osim u slučajevima kada prisustvujete činu korupcije, ona je zapravo teško dokaziva i vidljiva je tek kad posljedice koruptivnih radnji postanu očigledne.

U međuvremenu, koruptivne radnje mogu trajati godinama.

Ključna stvar u borbi protiv korupcije je pravovremeno djelovanje odnosno iskorjenjivanje korupcije na vrijeme, što je moguće tek uz prijavljivanje.

Prvi simptomi korupcije.

Ljudi koji učestvuju u koruptivnim radnjama su najčešće svjesni da to što rade nije zakonito pa se korupcija uglavnom prikriva. Međutim, njene posljedice su vrlo vidljive, te je iz tog razloga potrebno obratiti pažnju i prijaviti sve radnje koje upućuju na korupciju, kako bi nadležni organi na osnovu prijave djelovali.

Neki od znakova da je korupcija prisutna su:

Svaka od ovih situacija predstavlja neku vrstu zloupotrebe položaja koja, u konačnici, djeluje destruktivno za društvo, povećava nepovjerenje građana, urušava efikasnost javnih službi te smanjuje kvalitet života svih članova društva.

Ukoliko primjetite neke od znakova da se korupcija odvija u vašem okruženju, potrebno je hrabro istupiti i prijaviti potencijalnu korupciju, kako bi nadležnim organima omogućili djelovanje i sankcionisanje. Vaš hrabar čin donosi bolji kvalitet života ne samo vama već i vašoj porodici, prijateljima, radnim kolegama i sugrađanima.

Kako prijaviti korupciju

Svaka prijava putem e-maila, telefonske linije ili website-a je u potpunosti anonimna i sigurna. Budite hrabri i prijavite korupciju.

☎️ Pozovi besplatnu info liniju 0800 55555

📨 Pošalji prijavu na centar@ti-bih.org

🌐 Posjeti prijavikorupciju.org