Kako do budućnosti bez korupcije?

Ponedjeljak, 31.01.2022.

Korupcija najbolje djeluje u sistemima gdje su mogućnosti sužene, prava ograničena, pojedinci apatični i gdje se napredak može ostvariti jedino uz pomoć mita. Takva društva su destruktivna, ne napreduju i pokreću lančani niz loših pojava koje sputavaju napredak društva i pojedinca. Kako prekinuti taj niz?

Velik je broj osoba koje smatraju da kao pojedinac nisu u stanju da učine ono što je neophodno da bi se stvari u društvu promijenile na bolje. Društvo i okolina, ukorijenili su shvatanje da se promjene neće i ne mogu desiti te da je svaki angažman uzaludan.

Korupcija najbolje djeluje u sistemima gdje su mogućnosti sužene, prava ograničena, pojedinci apatični i gdje se napredak može ostvariti jedino uz pomoć mita. Takva društva su destruktivna, ne napreduju i pokreću lančani niz loših pojava koje sputavaju napredak društva i pojedinca.

Budući da su pojedinci u ostvarivanju svojih prava osuđeni na mito i korupciju, jedna koruptivna radnja povlači drugu te se posljedice korupcije na društvo osjećaju decenijama.

Borba protiv korupcije i njeno suzbijanje od strane nadležnih organa je moguće upravo kada pojedinac prekine destruktivni lančani niz i skupi hrabrost da istupi i prijavi korupciju u svojoj okolini.

Korupciju možeš prijaviti:

☎️ Pozivom na besplatnu info liniju 0800 55555

📨 Slanjem prijave na centar@ti-bih.org

🌐 Posjetom prijavikorupciju.org

Svaka prijava omogućava nadležnim organima da djeluju, ali i osigurava transparentnost u djelovanju. Kada prijaviš korupciju na prijavikorupciju.org dobićeš jedinstveni kod pomoću kojeg imaš uvid u sve korake koji su poduzeti na osnovu tvoje prijave.

TI BiH će ti pomoći u tvojoj misiji tako što će:

Hrabrost je izbor koji svako od nas može napraviti već danas.

Hrabro istupi i osiguraj nam budućnost bez korupcije! Prijavi korupciju.